Bieżące informacje

KONTROLE ŚREDZKIEJ POLICJI WRAZ Z POWIATOWYM INSPEKTORATEM WETERYNARII ORAZ STRAŻĄ MIEJSKĄ ZE ŚRODY ŚLĄSKIEJ

Data publikacji 01.02.2023

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu średzkiego wirusa ptasiej grypy H5N1 funkcjonariusze wraz z innymi służbami kontrolowali hodowców drobiu.

Przypominamy, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Śląskiej wydał w dniu 2 stycznia 2023roku Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu średzkiego.

Zgodnie z rozporządzeniem na obszarze powiatu średzkiego:

- nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;

- karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;

- zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach.

Policjanci, inspektorzy weterynarii oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej ze Środy Śląskiej sprawdzali, czy miejsca trzymania drobiu są dostosowane, zgodnie z wprowadzonymi nakazami i zakazami.

Prosimy hodowców o stosowanie się do nakazów i zakazów zawartych w Rozporządzeniu.

 

KPP Środa Śląska

sierż. Katarzyna Bisztyk-Radoń

tel: 693 726 093

 

  • POLICJANT WRAZ Z INNYMI SŁUŻBAMI STOJĄ PRZED DOMEM
  • KACZKI STOJĄCE NA POSESJI
  • TABLICA Z NAPISEM POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
Powrót na górę strony