Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 28.09.2020

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI GARNIZONU DOLNOŚLĄSKIEGO

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

Struktura organizacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji stanowią:
1. Komendant;
2. I Zastępca Komendanta, zwany dalej „I Zastępcą”;
3. zastępcy Komendanta.

W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

w służbie kryminalnej:

 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • Wydział Techniki Operacyjnej,
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego,
 • Laboratorium Kryminalistyczne,
 • Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców,
 • Wydział do walki z Korupcją,
 • Wydział do walki z Cyberprzestępczością,
 • Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową,
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

w służbie prewencyjnej:

 • Wydział Prewencji,
 • Sztab Policji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Wydział Konwojowy,
 • Wydział Postępowań Administracyjnych.

w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

 • Wydział Kontroli,
 • Zespół Prawny,
 • Wydział Kadr i Szkolenia,
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka,
 • Wydział Prezydialny,
 • Zespół Prasowy,
 • Zespół Psychologów,
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,
 • Wydział Finansów,
 • Zespół do spraw Inwentaryzacji,
 • Wydział Zaopatrzenia,
 • Wydział Transportu,
 • Wydział Inwestycji i Remontów,
 • Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych,
 • Wydział Teleinformatyki,
 • Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
   

Komisariaty Specjalistyczne Policji:

 • Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu
 • Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu

OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPAP we Wrocławiu

 • Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu
 • Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy
 • Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu

Komendy Miejskie Policji woj. dolnośląskiego

 • Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
 • Komenda Miejska Policji w Legnicy
 • Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
 • Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
   

Komendy Powiatowe Policji woj. dolnośląskiego

 • Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
 • Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Górze
 • Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
 • Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
 • Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
 • Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
 • Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
 • Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
 • Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Oławie
 • Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
 • Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
 • Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
 • Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
 • Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
 • Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi

1. Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej:

1) Komendant Powiatowy Policji

2) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji


2. Komórki organizacyjne w KPP w Środzie Śląskiej:

1) w służbie kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny

2) w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji

b) Ogniwo Ruchu Drogowego

c) Posterunek Policji w Kostomłotach

d) Posterunek Policji w Udaninie

e) Posterunek Policji w Miękini

f) Rewir Dzielnicowych w Malczycach

g) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Postępowań Administracyjnych

h) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

3) w służbie wspomagającej:

a) Zespół Kadr i Szkolenia

b) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

c) Zespół Wspomagający

d) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Powrót na górę strony