Praca na stanowiskach cywilnych

Praca na stanowiskach cywilnych

Data publikacji 28.09.2020

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:

Zespół do spraw Kadr i Szkolenia realizuje zadania Komendy w zakresie polityki etatowo - kadrowej Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Śląskiej przez:

1. Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w Biuletynie Służby Cywilnej oraz na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej w zakładce Praca w Służbie Cywilnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej

  • tel. 47 87 222 00
  • tel. 47 87 222 09

2. Zatrudnianie pracowników niebędących członkami korpusu służby - na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

  • tel. 47 87 222 00
  • tel. 47 87 222 09

Przepisy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 807 ze zm..)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r. poz. 134 ze zm.
Powrót na górę strony